| จังหวัดลำปาง มอบสมุดประจำตัว คทช. หนุนนโยบายรัฐบาล สร้างโอกาส สร้างชีวิต ให้ประชาชนเข้มแข็งและมีความมั่นคงในชีวิต

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ปราบ" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี ฯ  ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ปราบ" จังหวัดลำปาง เป็นการอนุญาตให้ประชาชนในท้องที่อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอเสริมงาม ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ได้ ทำให้ครอบครัวได้มีโอกาสสร้างชีวิตให้เข้มแข็งความมั่นคงในชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง สร้างคุณค่า และความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยมีผู้รับมอบสมุดประจำตัวในครั้งนี้ จำนวน 165 ราย พื้นที่รวมทั้งสิ้น 188 แปลง เนื้อที่ 689 ไร่เศษ

Share: