| โควิด 19 จังหวัดแพร่ มีข่าวดี เนื่องจากไม่มีผู้เสียชีวิต

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รายงานสถานการณ์โรคโควิด -19 ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565   ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย ผลตรวจ ATK เป็นบวก 375 ราย  (รวมทั้งสองส่วน 382 ราย)  มีผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล สีแดง 7 ราย สีเหลือง 35 ราย สีเขียวไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ที่สมัครใจรักษาตัวที่บ้านแบบผู้ป่วยนอกยังรักษาตัวอยู่ อำเภอเมืองมากที่สุด 466 ราย รองลงมาได้แก่ อำเภอวังชิ้น 423 ราย และผู้ที่มีผล ATK เป็นบวกกักตัวอยู่ที่บ้าน (HI) รับใหม่ พื้นที่ อำเภอเมืองแพร่  41 ราย รองลงมาได้แก่ อำเภอสอง 35 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุ และประชาชนทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบโดส และรับวัคซีนเข็มกระตุ้น และเข็มที่ 4 เมื่อครบกำหนดเวลา เพื่อลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต เนื่องจากการรับวัคซีน 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ ร้อยละ 85 เข็มที่ 3 ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 34 – 68 ป้องกันการเสียชีวิตร้อยละ 80 – 82  และยังไม่มีรายงานว่าผู้ที่ได้วัคซีน เข็มที่ 4 แล้วเสียชีวิต

ดังนั้น การได้รับวัคซีนให้ครบ 4 เข็มตามกำหนดเวลาสามารถลดการป่วยหนัก ลดการเสียชีวิตได้  และต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ หากสงสัยว่าติดเชื้อให้รีบตรวจ ATK ในทันที

 

 

Share: