| ฮ.ทหาร แม่ฮ่องสอน บินส่งผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก เข้ารับการผ่าตัดเร่งด่วน ณ โรงพยาบาลนครพิงค์

    เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.05 น. ที่ผ่านมา พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ นายจอมิ้น  ฤาชัย อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้การช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงของกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

    โดยอากาศยานได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจาก สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ถึงสนาม ฮ. ชั่วคราว ค่ายทหารเสือพระองค์ดำ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที

 

 

 

Share: