| โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับชมรมพยาบาลจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2565

             กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับ ชมรมพยาบาลจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล เพื่อสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ทำประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ โดยมีแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาท และ นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล นำกล่าวปฏิญาณตน ร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล ทั้งนี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล ซึ่งเป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่อง และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2514

            สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดบอร์ดเชิดชูเกียรติ มิสฟลอเรนซ์ ไนติ้งเกล โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม “ล้านเต้า เราห่วงใย” การรณรงค์ล้างมือถูกวิธี การให้ความรู้การดูแลตนเอง HI กิจกรรมสันทนาการ แจกเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย มอบรางวัลและประกาศนียบัตร คนดีศรีกลุ่มการพยาบาล และการเสวนา เรื่อง “ถอดบทเรียนการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ณ ห้องประชุม 7 A ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

Share: