| ข่าวภาคเหนือ 04 พฤษภาคม 2565 เชียงใหม่ พิธีวันฉัตรมงคล