| ข่าวภาคเหนือ 04 พฤษภาคม 2565 เชียงใหม่ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย