| ข่าวภาคเหนือ 29 มกราคม 2565 เชียงใหม่ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวปลี