| ข่าวภาคเหนือ 29 มกราคม 2565 กองทัพภาคที่ 3 บินสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงไฟป่า ภาคเหนือ