| ข่าวภาคเหนือ 27 มกราคม 2565 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ สว จ น่าน