| ข่าวภาคเหนือ 26 มกราคม 2565 แพร่ มอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565