| เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย ในพื้นที่อำเภอปัว

เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  เยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย ในพื้นที่อำเภอปัว

              นางสุดารัตน์  แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองนายเหล่ากาชาด นางสุภาสินี งามธุระ  นางวาสิฎฐี  ทวีสิงห์ และ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  ออกปฏิบัติงานด้านบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอปัว นางบุญธิสา สุธรรมแปง นายกกิ่งกาชาดอำเภอปัว  โดยมีนายสมเกียรติ  อาจสังข์ นายอำเภอปัว  จิตอาสา กำลังพลทหารช่างจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 (นพค.31) และกำลังสนับสนุน จากอุทยานแห่งชาติดอยภูคา พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล.อวน สาธารณสุขอำเภอปัว นำถุงยังชีพมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 26 ชุด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอวน อำเภอปัว และออกเยี่ยมและให้กำลังใจ บ้านเรือนของราษฎรที่ประสบภัย "วาตภัย"  ที่ได้รับความเสียหายมากหลังคาเสียหายทั้งหลังในพื้นที่  4 ราย โดยได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ และถุงยังชีพ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา ประมาณ 15.00 น. ได้เกิดเหตุฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง ทำให้พื้นที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 , บ้านทุ่งฆ้อน หมู่ที่ 2 , บ้านทุ่งกลาง หมู่ที่ 4 , บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 9 และบ้านดอนน้ำยาว หมู่ที่ 10 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้รับความเสียหาย จำนวน 20 หลัง โรงเรียนได้รับความเสียหาย จำนวน 1 แห่ง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต

Share: