| ลำปาง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 50 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ เวลา 09.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 50 ราย  เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันตรวจด้วยวิธี RT-PCR  12 ราย  เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจด้วยวิธี ATK  38 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565  ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม  1,852 ราย อยู่ระหว่างรักษา  1,121 ราย รักษาหายกลับบ้านสะสม 730 ราย และเสียชีวิตสะสม 1 ราย

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ เวลา 09.00 น. ของวันเดียวกัน จังหวัดลำปางวัคซีนไปแล้ว 1,040,683 เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน  474,609  คน  เข็มที่ 2 จำนวน  445,622 คน   เข็มที่ 3 จำนวน 116,788 คน และเข็มที่ 4 จำนวน 3,664 คน

จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโรค  DMHTTA  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโควิด-19 ลำปาง     โทร. 093 140 8023  ในวันเวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

Share: