| 29 ม.ค.นี้ นักเรียนที่เข้าสอบชิงทุนมูลนิธิ Dr.Robert Dyckerhoff Foundation ณ รร.แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา "ให้ตรวจ ATK ก่อนเข้าสอบทุกราย

       ตามที่ มูลนิธิ Dr.Robert Dyckerhoff Foundation เปิดรับสมัครนักเรียนทุนของมูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ยากจน ซึ่งจะหมดเขตการรับสมัครในวันที่ 28 มกราคม 2565 และมีกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิในวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน การสอบครั้งนี้ ให้นักเรียนดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนการสอบคัดเลือก ดังนี้ 1.ถ่ายคลิปวีดีโอขณะตรวจ 2.บันทึกภาพผลการตรวจ 3.ส่งคลิปวีดีโอการตรวจ และภาพผลการตรวจ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลและโรงเรียน ไปยัง เพจ Robert Dyckerhoff Foundation-RDF https://www.facebook.com/RdfFoundation ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2565

         หากนักเรียนไม่สามารถทำการตรวจ ATK ด้วยตนเอง สามารถมาตรวจ ATK ก่อนเข้าห้องสอบ ในเวลา 07.00-08.30 น. โดยนักเรียนต้องชำระค่าชุดตรวจด้วยตนเอง (ชุดละ 80บาท) ส่วนนักเรียนที่ไม่แสดงผลตรวจ ATK ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก สอบถามเพิ่มเติม ครูรำไพ 084-4823778 ครูศุภกิจ 063-9916960

Share: