| พาณิชย์จังหวัดลำปาง ติดตาม โครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ 2 ราย 7 แห่ง

นางสาวเยาวเรศ  แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายเนื้อหมูตามโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ณ ร้านหมูอินเตอร์ สาขาตลาดต้นยางอำเภอเมืองลำปาง  ซึ่งร้านค้าได้จำหน่ายเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ 150 บาท โดยจำหน่ายระหว่างวันที่ 13 - 31 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ จังหวัดลำปางมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน จำหน่าย เนื้อแดงราคากิโลกรัมละ 150 บาท จำนวน 2 ราย จุดจำหน่าย 7 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท เอสเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด จำนวน 2 สาขาได้แก่ ร้านหมูอนามัย เอสเคอินเตอร์ฟู๊ด สาขาลำปาง  และร้านหมูอนามัย เอสเคอินเตอร์ฟู๊ด สาขาเถิน โดยจุดจำหน่ายทั้ง 2 จุด จะจำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จำกัดคนละไม่เกิน 2 กิโลกรัม และบริษัท หมูอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จำนวน 5 สาขา ได้แก่ ร้านหมูอินเตอร์ สาขาตลาดต้นยาง, ร้านหมูอินเตอร์ สาขาน้ำโท้ง, ร้านหมูอินเตอร์ สาขาเกาะคา, ร้านหมูอินเตอร์ สาขาแม่เมาะ และร้านหมูอินเตอร์ สาขาล้อมแรด โดยจุดจำหน่ายทั้ง 5 จุด จะจำหน่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้ซื้อจะได้รับคูปองเพื่อนำไปเป็นส่วนลดในการซื้อหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ150บาท คูปอง 1 ท่านต่อ1 สิทธิ์ต่อวัน

Share: