| รองผู้ว่าฯจ.แม่ฮ่องสอน นำทีม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่าย เนื้อหมู ไก่ ไข่ ณ ตลาดสายหยุด

     วานนี้ (14 ม.ค 65) นายศิริวัฒน์ บุปฝาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัด และนางสาวยุพา  นาคา พาณิชย์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทน สคบ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายเนื้อหมู เนื้อไก่สด  ไข่ไก่ และการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าดังกล่าว ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด) พบว่าสถานการณ์ราคาและการจำหน่าย ราคาหมูเนื้อแดง (ไหล่และสะโพก) ราคา 200 - 220 บาท/กิโลกรัมราคาเนื้อไก่ (เนื้ออกไก่) 90 บาท/กิโลกรัม (น่องไก่ติดสะโพก) 80 บาท/กิโลกรัม ราคาไข่ไก่ (เบอร์ 2) 105 บาท/แผง (ฟองละ 3.50 บาท) และไข่ไก่ (เบอร์ 3) 95 บาท/แผง (ฟองละ 3.17 บาท)
     ในส่วนของปริมาณสินค้า มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    นอกจากนี้ ร้านค้าได้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจน และจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงไว้
      ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด โดยให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน ห้ามจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร ห้ามกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้า

Share: