| จังหวัดน่านประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งจะเสด็จฯทรงงานที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่ 16-21 ม.ค.65

นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน  ซึ่งจะเสด็จทรงงานที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2565  โดยมีกำหนดการคร่าว ๆ คือ จะเสด็จทรงงานที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน และประทับค้างแรมที่จังหวัดน่าน  โดยมีกำหนดจะเสด็จทรงงานเปิดศูนย์เพื่อนใจ และชมรม To be Number One โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา พร้อมทรงเป็นองค์ประธานแสดงคอนเสิร์ต To be Number One ในวันที่ 21 มกราคม 2565 
โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมพิจารณาแาผนถวายความปลอดภัย  โดยมณฑลทหารบกที่ 38 และตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  การมอบหมายภารกิจในการรับเสด็จฯ การประดับตกแต่งพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติอย่างสมพระเกียรติ โดยมีกำหนดจะซักซ้อมในพื้นที่ในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2565 

Share: