| ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งตั้งคณะทำงานแยกสองพื้นที่ ทั้งที่สะปัน อำเภอบ่อเกลือ และสกาด อำเภอปัว แก้ปัญหาทุกมิติ และให้รายงานความคืบหน้าภายใน 1 เดือน

นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการสร้างที่พัก รีสอร์ท ในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ศาลากลางจังหวัดน่าน  โดยมี พันเอกนิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางสาวขวัญฤทัย ไตรพรม นายอำเภอบ่อเกลือ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอปัว และตัวแทนผู้ประกอบการ ร่วมประชุม  ทั้งนี้เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ได้มีข่าวอย่างแพร่หลาย ในด้านลบ ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะหมู่บ้านสะปัน อำเภอบ่อเกลือและหมู่บ้านสกาด อำเภอปัว  จึงเป็นเหตุให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมวางมาตรการก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม  จากข้อมูลของ กอ.รมน.จังหวัดน่าน พบว่า มีการบุกรุกพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งที่อำเภอบ่อเกลือ อำเภอปัว อำเภอนาน้อยและอื่นๆ กว่าร้อยแห่ง โดยปัญหาที่หมู่บ้านสะปันมีการรุกล้ำลำน้ำ และยังมีพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง ที่เสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่ม น้ำป่าหลากอีกจำนวนหนึ่ง  จากการสำรวจจับพิกัดดาวเทียมใหม่ทึ้งงหมด อำเภอบ่อเกลือมีโรงแรม รีสอร์ททั้งหมด 76 แห่ง อยู่ในตำบลบ่อเกลือหนือ 1 แห่งหมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่ 7 ตำบลบ่อเกลือใต้ 27 แห่ง หมู่ 13 หมู่ 4 ตำบลภูฟ้า 6 แห่งหมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 7 และตำบลดงพญา 42 แห่ง  ในจำนวนนี้พบว่ามีการสร้างรีสอร์ทใกล้ลำน้ำ  มีพื้นที่เตรียมก่อสร้าง เสี่ยงดินทรุด ถล่ม น้ำป่าหลาก ขณะนี้พื้นที่สะปันมีการก่อสร้างเต็มแล้ว และคาดว่าจะขยายไปยังห้วยหมี ห้วยโทนต่อไป โดยพบว่าที่ดินได้เปลี่ยนมือไปยังนายทุนหลายรายและเติบโตอย่างไร้การควบคุม เกินกำลังกว่าอำเภอและพื้นที่จะเข้าไปควบคุมได้
ส่วนที่หมู่บ้านสกาด อำเภอปัว มีประชากร  1476 คน 821 ครัวเรือน รีสอร์ท ร้านกาแฟที่บุรุกส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่เป็นหลัก มีสถานที่บริการนักท่องเที่ยว 63 แห่ง เนื่องจากถนนแคบส่วนใหญ่จะสร้างตามไหล่ทางและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ระยะต่อไป หากเกิดปัญหาฝนตก น้ำหลากอาจจะเกิดดินโคลนถล่ม และอาจจะเกิดการเปลี่ยนมือที่ดินไปยังนายทุนได้ 

สำหรับปัญหาที่พบในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ คือ ที่ดินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีการเปลี่ยนมือไปอยู่กับนายทุนเรียบร้อยแล้วหลายราย พื้นที่ท่องเที่ยวเป็นพื้นที่เล็ก ขณะที่นักท่องเที่ยวเข้าไปจำนวนมาก การรักษาความสะอาด ขยะ ถนนแคบมีความเสี่ยงการจราจร ที่จอดรถไม่เพียงพอ  อัตราราคาค่าบริการราคาแพงเกินจริง การบริการไม่เป็นไปตามที่โฆษณา เอาเปรียบลูกค้า และท้องถิ่นไม่สามารถเก็บภาษีท้องถิ่นได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ตั้งคณะทำงานแยกสองพื้นที่ ทั้งที่สะปันและสกาด เพื่อแก้ปัญหาทุกมิติ โดยให้บูรณาการทำงานหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อสรุปปัญหา ทำประชาคม หาทางออกร่วมกันและให้รายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาให้ทราบภายใน 1 เดือนนับจากนี้ โดยกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ควบคุมคนนอกที่เข้าพื้นที่ ให้เมืองเติบโตไปกับธรรมชาติ อนุรักษณ์อย่างมีอัตลักษณ์วัฒนธรรม  
ผวจ.ให้ตั้งคณะทำงานแยกสองพ้นที่ สะกาด สะปัน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจทั้งหมด ที่ดินรุกล้ำลำน้ำ หรือไม่ การขออนุญาตปลูกสร้างหรือไม่ ให้วางขึ้นตอนต่อไป ให้ทำให้เสร็จภายในหนึ่งเดือน นำข้อมูลมาสรุปอีกครั้ง  

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว

Share: