| ข่าวภาคเหนือ 08 มกราคม 2565 เชียงใหม่ มอบของขวัญจากนายกรัฐมนตรีให้เด็ก