| ข่าวภาคเหนือ 08 มกราคม 2565 สถานการณ์โควิด 19 ประจำวัน