| ข่าวภาคเหนือ 08 มกราคม 2565 เชียงใหม่ ตั้งจุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK เพิ่ม 1 แห่ง