| เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 117 ราย

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพียง 117 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 212 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม

 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (20 ม.ค. 65) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือเพียง 117 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 108 ราย อีก 9 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2665 อยู่ที่ 3,836 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ จำนวน 1,933 ราย โดยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,597 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 310 ราย อาการหนัก (สีแดง) 26 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 195 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 32,874 ราย และรักษาหายแล้ว 30,702 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 212 ราย ส่วนการตรวจ ATK วันนี้ จำนวน 2,589 ราย พบผู้มีผลบวก 354 ราย

 ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,568,038 คน คิดเป็นร้อยละ 90.67จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 288,926 คน คิดเป็นร้อยละ 88.17 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 142,971 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,136,141 คน คิดเป็นร้อยละ 88.71

Share: