| สหกรณ์ฯ แม่ลาน้อย รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งออก 3,316 ตัน สร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวแม่ลาน้อยกว่า 24 ล้านบาท

         นายคีตวุฒิ นับแสง สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายพัทยา ธรรมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 อำเภอแม่ลาน้อย ติดตาม ตรวจสอบ การใช้อุปกรณ์การตลาด ของสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งผลการติดตามและตรวจสอบ พบว่า สหกรณ์ฯ มีการใช้ประโยชน์ โกดัง, ลานตาก, เครื่องชั่ง, รถตักล้อยาง, รถบรรทุก 6 ล้อ ยกดั้ม, เครื่องอบลดความชื้น ในการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

       ณ ปัจจุบัน สหกรณ์ฯได้รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสมาชิกและบุคคลภายนอก จำนวน 3,316 ตัน จำนวนเงิน 24,402,582 บาท ส่งจำหน่ายให้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด , บริษัทเบทาโกร , บริษัทพรเทพอะโกรเทค จำกัด , บริษัทรวมพรมิตรโภคภัณฑ์ , หจก.พรเทพอะโกร , หจก.ด่านจรูญ เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและสหกรณ์ฯ ในเรื่องการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขับเคลื่อนกลไกทางการตลาด ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย และ อำเภอใกล้เคียง

Share: