| ดัชมิลล์มอบนมดัชมิลล์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับผลกระทบจากโควิด-19 จังหวัดเชียงราย

     25 พฤศจิกายน 2564 นายนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย รับมอบผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ จำนวน 500 กล่องจากตัวแทนกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพ เสริมสร้างความแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทานให้กับผู้ป่วย ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดเชียงราย

     โอกาสนี้ นายนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวขอบคุณ ตัวแทนกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างดี โดยจะได้บริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคากรทางการแพทย์และผู้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อไป

Share: