| จังหวัดเชียงรายจับสลากขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 200 ราย

จังหวัดเชียงรายจับสลากขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 200 ราย

     25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการจับสลากขึ้นบัญชีสำรอง ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดเชียงราย โดยมี นางสุชญา การงาน คลังจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดคณะกรรมการเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ขึ้นบัญชีสำรองประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเชียงรายจำนวน 200 หมายเลข

    สำหรับจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการรับสมัครผู้มีความประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย จำนวน 2 บัญชี แบ่งเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดเชียงรายจำนวน 100 ราย และเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายจำนวน 200 ราย ซึ่งได้เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564 และประกาศรายชื่อเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยบัญชีสำรองจะมีอายุ 2 ปี หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น และส่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาอนุมัติเป็นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไป

     เพื่อให้การดำเนินการจับสลากฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และปลอดภัยภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายจึงได้ดำเนินการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีสำรองโดยวิธีการสุ่มจับลูกบอลหมายเลข และถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย” ให้ผู้สมัครได้รับชมพร้อมกัน

     ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถติดตามรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดเชียงราย โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายหรือทางเว็บไซต์ www.chiangrai.net และเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

Share: