| จ.ลำปาง เดินหน้านโยบาย 100 วัน 100% ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน มุ่งขับเคลื่อนมาตรการ COVID Free Setting

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 บรรยากาศการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอเมืองลำปาง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง มีกลุ่มนักเรียนจากสถาบันการศึกษาและโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง กว่า 69 แห่ง รวมถึงเด็กนอกระบบ (ต่างจังหวัด และไม่ได้เรียน) นักเรียนนักศึกษาที่ไปต่างประเทศ และชาวต่างชาติ ที่มีอายุมากกว่า 12 ปี รวมจำนวนกว่า 2,648 คน ได้ทยอยเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 และเข็ม 2 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของจังหวัด 100 วัน 100% คนลำปางฉีดวัคซีนครบ 100% ภายใน 100 วัน และตามนโยบายการเปิดประเทศของนายกรัฐมนตรี เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเดินหน้าต่อ ควบคู่กับการควบคุมการระบาดของโรค สร้างภูมิคุ้มกันกลุ่ม

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เร่งรัดการฉีดในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ขานรับนโยบายสัปดาห์ฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2564 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และวันพ่อแห่งชาติ โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้ เมื่อป่วยจะเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูง  อีกทั้งเน้นให้ความรู้ถึงประโยชน์ของวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรองรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล

สำหรับมาตรการ COVID Free Setting เพื่อให้การเปิดกิจการ/กิจกรรม สถานบริการต่าง ๆ รวมถึงการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลมีความปลอดภัย ซึ่งได้เริ่มนำร่องโรงพยาบาลดำเนินการตามมาตรการ ประกอบด้วย บุคลากรต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์, ผู้รับบริการหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ จะต้องตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการรายอื่น เพราะโรงพยาบาลถือเป็นสถานบริการรูปแบบหนึ่งที่มีผู้มารับบริการจำนวนมาก ที่ต้องทำพื้นที่ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19

Share: