| ข่าวภาคเหนือ 25 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์โควิด 19 ประจำวัน