| ข่าวภาคเหนือ 25 พฤศจิกายน 2564 พะเยา ใช้มาตรการ VUCA เปิดเมืองปลอดภัยห่างไกลโควิด