| ข่าวภาคเหนือ 25 พฤศจิกายน 2564 เชียงราย กมธ วุฒิสภา ติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญภาครัฐ