| ข่าวภาคเหนือ 25 พฤศจิกายน 2564 เชียงใหม่ เตรียมใช้เครื่องจักรตัดย่อยอัดไถพรวน ลดการเผา