| ข่าวภาคเหนือ 25 พฤศจิกายน 2564 เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน Chiangmai coffee week 2021