| ข่าวภาคเหนือ 25 พฤศจิกายน 2564 พะเยา ขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐ