| ข่าวภาคเหนือ 25 พฤศจิกายน 2564 เที่ยวทั่วไทย ไปกับ กฟผ