| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่ราบสูง จ.แม่ฮ่องสอน เตือนอย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างชื่อหน่วยงานฯให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนเงิน

       นางสาวพลอยพรรณ  พลอยทับทิม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่ราบสูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า มีบุคคลแอบอ้างชื่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือมีบุคคลโดนแอบอ้างในลักษณะไหนก็ตาม ขอให้หัวหน้าโซน (ทั้ง 3 โซน) ดำเนินการดังนี้ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและเครือข่าย อย่าหลงเชื่อข้อมูลจากผู้แอบอ้างชื่อหน่วยงาน, ติดต่อสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้ากลุ่ม/โซนของแต่ละอำเภอ ได้โดยตรง

Share: