| เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบ 2564

วันนี้ (25 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน นายมนูญ วงค์อรินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ทั้งนี้ มีเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 35 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2563 จำนวน 10 ราย

Share: