| ลำปาง เปิด 7 จุด โครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีผู้ประกอบการเข้าร่วม "โครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน" จำหน่าย เนื้อแดงราคากิโลกรัมละ 150 บาท จำนวน 2 ราย จุดจำหน่าย 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 13 - 31 มกราคม 2565 ดังนี้
บริษัท เอสเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด จำนวน 2 สาขาได้แก่ ร้านหมูอนามัย เอสเคอินเตอร์ฟู๊ด สาขาลำปาง และร้านหมูอนามัย เอสเคอินเตอร์ฟู๊ด สาขาเถิน โดยจุดจำหน่ายทั้ง 2 จุด จะจำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ150บาท ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จำกัดคนละไม่เกิน 2 กิโลกรัม
บริษัท หมูอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จำนวน 5 สาขา ได้แก่ ร้านหมูอินเตอร์ สาขาตลาดต้นยาง, ร้านหมูอินเตอร์ สาขาน้ำโท้ง, ร้านหมูอินเตอร์ สาขาเกาะคา, ร้านหมูอินเตอร์ สาขาแม่เมาะ และร้านหมูอินเตอร์ สาขาล้อมแรด โดยจุดจำหน่ายทั้ง 5 จุด จะจำหน่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะได้รับคูปองเพื่อนำไปเป็นส่วนลดในการซื้อหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท คูปอง 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ต่อวัน

Share: