| ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ

นางสาวจิตตานันท์ ธาราเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยาที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2556 โดยการรับสมัครคัดเลือก ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ทาง เว็บไซต์ http;//pyojc.coj.go.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565

คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ทางเว็บไซต์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา http;//pyojc.coj.go.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 21 มกราคม 2565 อบรมภาควิชาการ ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-449670 - 71  ต่อ 205  หรือทางเว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา http;//pyojc.coj.go.th

Share: