| สำงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย

               วันนี้ (25 พ.ย.64) นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ (กาดต้นสัก) ภายในศาลากลางจังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นรีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และนำแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น

            นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งมอบภาพแบบผ้าลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาให้จังหวัดพะเยา เพื่อมอบให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้แก่  ครั้งที่ 1 แบบผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา   จังหวัดพะเยาได้มอบให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 41 กลุ่ม ครั้งที่ 2 มอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จำนวน 3 ลาย คือ ลาย “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง”  ลาย “ท้องทะเลไทย” และลาย “ป่าแดนใต้” โดยได้ดำเนินการมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดพะเยา จำนวน 1 ชุด , พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 9 ชุด และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยา จำนวน 21 ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 31 กลุ่ม

            สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบภาพแบบผ้าบาติกพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา , การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จากผู้ประกอบการทั้ง 9 อำเภอ , การแสดงและจำหน่ายของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกในเทศกาลของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2565 , การสาธิตและ work shop ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

Share: