| จังหวัดแพร่รับรางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2564 โดยกระทรวงวัฒนธรรม

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยกระทรวงวัฒนธรรม จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จากการที่ชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้รับคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2564 ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จากการคัดเลือกชุมชนจากทั่วประเทศจำนวน 228 ชุมชน โดย 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ และมีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถีชีวิตท้องถิ่น และประวัติชุมชนที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน

การได้รับการประกาศเป็นชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ของชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำ นี้ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ขยายผลความสำเร็จและปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีของชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

Share: