| จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงาน "เที่ยวลำพูนเสพงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม" ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน

วันที่(14 มกราคม 2564) ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เที่ยวลำพูนเสพงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม" กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ในห้วงฤดูท่องเที่ยว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2565  โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน

               

                นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เผยว่า การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ได้รับโอกาสและความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)และการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และจัดทริปเพิ่มเติมเพื่อมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง และนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามาเที่ยวในภายหลังหรือก่อนที่จะเดินทางไปยัง แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายในจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งกาสร้างบรรยากาศที่เออำนวยต่อการท่องเที่ยวในการที่จะสาสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ตลอดจนขยายผลเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จัก รับรู้ถึงกิจกรรม สถานที่ ภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน และวางแผนมาเที่ยวจังหวัดลำพูนในโอกาสต่อไป

               

                จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนในห้วงฤดูท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อส่งเสริม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวให้รู้จักจังหวัดลำพูนในหลากหลายมิติด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ลำพูนถือเป็นเมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) โดยจัดให้มีกิจกรรม "เที่ยวลำพูน เสพงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม" แอ่วสนุก สุขเบิกบาน วิถี SLOW LIFE แบบ NEW NORMAL ภายในงานพบกับ  Winter of lights ชมแสงศิลปี เสน่ห์แห่งลำพูน ด้วยประติมากรรมไฟยามค่ำคืน ,  Tourism market การแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว พร้อมสินค้าชุมชนท่องเที่ยวราคาสุดพิเศษกว่า 30 บูธ,   Design & crafts สุดยอดผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและหัตถกรรมพื้นถิ่นโดยศิลปินชุมชน  Creative workshop สนุกสนานเรียนรู้ด้วยแรงบันดาลใจกับ DIY workshop สุดชิค Local food อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่และเครื่องดื่มที่หลากหลาย.

Share: