| น่านพบผู้ป่วยโอไมครอน 6 คนแรก ขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น 580 คน  สถานบันเทิงขอเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร 21 แห่ง

นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายแพทย์วรินทร์เทพ  เชื้อสำราญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน  และแพทย์หญิงอัจฉรา  ละอองนวลพานิช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน  ร่วมแถลงข่าวผ่านการไลฟ์สดทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน โดยมีนางสาวธนวันต์  ชุมแสง  ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านเป็นผู้ดำเนินรายการ หลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน  ณ  ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
ผู้ติดเชื้อ covid-19 ระลอกที่ 4 ในส่วนของจังหวัดน่านเพิ่มขึ้น ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 มีผู้ป่วย 580 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,710 ราย  ผู้เสียชีวิตสะสม 13 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน 663 ราย ได้มีการส่งพิสูจน์เชื้อและพบว่ามีผู้ป่วยสายพันธุ์โอไมครอนครั้งแรกในจังหวัดน่าน 6 ราย โดยพบว่ามีการติดเชื้อจากสถานบันเทิง 2-3 แห่ง จำนวน 203 ราย 
 
จังหวัดน่านได้ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืน คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ 29 ราย มากที่สุดที่อำเภอเชียงกลาง 22 ราย อำเภอเมืองน่าน 4 รายและอำเภอเวียงสา 2 ราย ตามลำดับ โดยคณะกรรมการระดับอำเภอจะต้องรายงานทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน

จำนวนผู้ป่วยที่ทวีจำนวนสูงขึ้นแต่อาการของผู้ป่วยไม่รุนแรงมาก จึงได้มีมาตรการแยกกักตัวที่บ้าน สำหรับจังหวัดน่านมีผู้แยกกับตัวที่บ้าน 138 คน และมี community isolation ที่เปิดแล้ว อีกจำนวนหนึ่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการตรวจ ATK ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง และตามตลาดต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูง ทั้งนี้ขอยืนยันว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อและ ความรุนแรงของโรคได้อย่างชัดเจน  จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ยังไม่รับวัคซีนให้เข้ารับวัคซีน โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ตามสถานศึกษา ขณะนี้รับวัคซีนไปประมาณร้อยละ 80 ยังเหลืออีกร้อยละ 20 ขอทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองว่า เด็กๆเหล่านั้นจะต้องไปปะปนกับเพื่อนๆ อยู่ร่วมกันจำนวนมาก  ซึ่งเสี่ยงมากกว่าหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และขอเชิญชวนประชาชนผู้ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ครบ 3 เดือนแล้วให้เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ได้ตามสถานที่ที่จัดไว้ให้
ขณะเดียวกันจังหวัดน่านใช้มาตรการเชิงรุก ในการให้สถานที่ราชการ 233 แห่งลงทะเบียน covid Free setting เฟส 2 ผู้มีความเสี่ยงสูงจะต้องทำการ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ในขณะที่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำร้อยละ 25 จะต้องได้รับการสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ส่วนตลาดทั้งหมดในจังหวัดน่าน 39 แห่งตั้งเป้าที่จะดำเนินการ covid Free setting11 แห่งร้านสะดวกซื้อ 40 แห่ง เข้าสู่ระบบแล้ว 23 แห่ง โรงแรมสถานที่พัก 443 แห่งเข้าร่วมแล้วกว่า 200 แห่ง
ล่าสุดมีสถานบันเทิงและสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิงที่ขออนุญาต เปิดเป็นร้านอาหารจำนวน 21 แห่งมากที่สุดที่อำเภอเมืองน่าน 9 แห่ง  รองลงมาที่อำเภอเวียงสา 8 แห่ง โดยสถานบันเทิงเหล่านั้นจะต้องผ่านการประเมิน มาตรฐาน covid Free setting   งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และให้บริการไม่เกินเวลา 21:00 น


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว

Share: