| จังหวัดเชียงราย เดินหน้าจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2565

จังหวัดเชียงราย เดินหน้าจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2565

     วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น3 ศาลากลาง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง และ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 28 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 10 วัน 10 คืน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    สำหรับงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 760 ปี ของการสร้างเมืองเชียงราย เมืองเชียงราย ในวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยจะประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง การประกอบพิธีบวงสรวง สืบชะตา ทำบุญเมืองเชียงราย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พร้อมประกอบพิธีไหว้สาพญามังราย ถวายเครื่องราชสักการะของอำเภอ 18 อำเภอ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย

     ในส่วนพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565 เริ่มจัดขบวนแห่มวลชน 18 อำเภอ ในวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. บริเวณโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฏร์ และเคลื่อนขบวนไปยังไปยังสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) ทำพิธีเปิดเวลา 18.30 น. ภายในงานมีร้านจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดเชียงราย การแสดงบนเวทีของศิลปินนักร้อง นักแสดง การประกวดร้านนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ร้านนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และร้านนิทรรศการอำเภอทั้ง 18 อำเภอ และการออกร้านของเหล่ากาชาด ร้านกาชาดไชโย

    ทั้งนี้จะมีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 20 มกราคม นี้ ด้วย

Share: