| ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนครพิงค์ พร้อมให้บริการประชาชนวันละกว่า 1,000 คน เปิดให้บริการ 2 จุดทุกวัน

โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 จำนวน 2 จุด รองรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริม โดยเปิดให้บริการทุกวัน

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วงค์ตัน หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ผู้รับผิดชอบศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 จำนวน 2 จุดหลัก ได้แก่ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID – 19 ภายในบริเวณโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฉีดวัคซีน COVID – 19 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 2 ศูนย์ฉีดจะเปิดให้บริการทุกวัน สามารถให้บริการประชาชนได้ศูนย์ละประมาณ 1,000 ราย ต่อวัน จากการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน COVID – 19 ที่ผ่านมา ทำให้โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้มีการปรับลดขั้นตอนการฉีดวัคซีน COVID – 19 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการฉีดวัคซีนในระยะเวลาที่สั้นลง และรวดเร็วขึ้น แต่มีความปลอดภัย 100% โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ คือ ตรวจเช็คข้อมูลส่วนบุคคล, กรอกเอกสารยืนยันความพร้อมในการฉีดวัคซีน, คัดกรองสุขภาพ, ฉีดวัคซีน และขั้นตอนนั่งสังเกตอาการหลังการฉีด จากนั้น รับใบนัดเข็มต่อไป หรือใบรับรองการฉีดวัคซีน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการฉีดทุกขั้นตอนประมาณ 1 ชั่วโมง ในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการค่อนข้างเยอะอาจจะใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ชั่วโมง

นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ ยังจัดให้มีศูนย์ฉีดวัคซีน COVID – 19 ในพื้นที่อำเภอแม่ริม เป็นบางวัน ซึ่งถือเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน COVID – 19 เฉพาะกิจ เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID – 19 ทั้งเข็ม 1, เข็ม 2 และเข็ม 3 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID – 19 ของโรงพยาบาลนครพิงค์

 

Share: