| เกษตรกรปรับสวนส้มสร้างรายได้ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ..//

เกษตรกรสวนส้ม ปรับสวนส้มเป็นการแนวท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม สร้างรายได้ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ..//

นายจันดี ทวีอภิรดีสถิตย์ เจ้าของสวนส้มจันทร์ทวี อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เดิมก่อนที่จะมาทำสวนส้มสายน้ำผึ้งนี้ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการมีลูกน้องหลายร้อยคน แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด จึงปรับตัวหันมาทำเกษตรกรรม และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สู้ฝันฝ่าอุปสรรค ซึ่งเมื่อก่อนตอนทำธุรกิจท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้วันละ300,000บาท  ปัจจุบัน ตั้งแต่มาทำอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เพียงวันละ 3,000 บาท ต่อมาเหลือ 300 บาท ตนและครอบครัวจึงปรับสวนส้มที่มีอายุ 15 ปี เปิดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมพร้อมเลือกเก็บเกี่ยวผลผลิตเองและนำมาชั่งในกิโลกรัมละ 50 บาท ในกรณีมาซื้อที่หน้าสวนจะจำหน่ายในกิโลกรัมเฉลี่ย 35 บาทซึ่งสามารถประคองให้ผ่านช่วงวิกฤตไปได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาเที่ยวชม หรืออุดหนุนผลผลิตทางการเกษตร สามารถติดต่อเข้าชมสวนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง หรือติดต่อมาที่ตนได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-759-3888

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกส้ม จำนวน 38,192 ไร่ อำเภอสะเมิง มีพื้นที่ปลูกส้ม จำนวน 345 ไร่ เริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่เดือนธันวาคม-มิถุนายน 2565

 

Share: