| จังหวัดแพร่ลุยตรวจควันดำรถยนต์ รถบรรทุก ลดปัญหาฝุ่นละออง pm2.5 จากการจราจรและขนส่ง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ในการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ และสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ดำเนินการ “Kick Off แพร่เข้มข้น ลดควันดำ ลด PM 2.5” กวดขันตรวจควันดำรถยนต์และรถบรรทุกในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อร่วมกันลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากเครื่องยนต์ ในภาคการจราจรและขนส่ง และให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm2.5 โดยดูแลรักษาเครื่องยนต์ คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง การสันดาปของเครื่องยนต์ ตลอดจนการควบคุมการระบายควันดำที่ปลายท่อไอเสียของรถยนต์

ทั้งนี้ การควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มาจากการเผาในที่โล่ง รวมทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและการจราจร จังหวัดแพร่ได้ตั้งเป้าหมายขั้นสูงในการควบคุมไว้ที่ จำนวนวันในการตรวจพบค่า pm2.5 เกินมาตรฐาน จะต้องไม่เกิน 31 วัน ซึ่งต้องอาศัยบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาทั้งลดการเผา การใช้รถยนต์ หากรถคันใดมีควันดำเกินที่กฎหมายกำหนดก็ให้ดำเนินการแก้ไข เพื่อร่วมกันลดมลพิษทางอากาศ

Share: