| ลำปาง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 114 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ เวลา 09.00 น. เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันตรวจด้วยวิธี  RT-PCR    81 ราย  เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจด้วยวิธี ATK  33 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565  ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม  1,369 ราย อยู่ระหว่างรักษา  1,223  ราย   รักษาหายกลับบ้านสะสม 146 ราย  และเสียชีวิตสะสม  0  ราย

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ เวลา 09.00 น. ของวันเดียวกัน จังหวัดลำปางวัคซีนไปแล้ว 1,009,254 เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 471,206 คน   เข็มที่ 2 จำนวน  439,154  คน  และเข็มที่ 3 จำนวน  3,322  คน

จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโรค  DMHTTA  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโควิด-19 ลำปาง    โทร. 093 140 8023  ในวันเวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

Share: