| เกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา ผักสวนครัวตามฤดูกาลขายสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

             นางปาน หาญแก้ว เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเจดีย์งาม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมครอบครัว ต่างช่วยกันเก็บผลผลิตพืชผักสวนครัว ที่มีทั้ง คะน้าฮ่องเต้ ผักบุ้ง ตลอดจนพืชผักหลากหลายชนิดที่ได้มีการปลูกไว้ เพื่อนำออกจำหน่ายบริเวณตลาดสดพะเยาและตลาดสินค้าทางการเกษตรบริเวณศูนย์ราชการ หลังพลิกฟื้นผืนดินที่มีอยู่ประมาณ 4 ไร่ ทำการปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลหลากหลายชนิดออกจำหน่าย สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผลผลิตจะทำในลักษณะอินทรีย์และวิธีธรรมชาติ

            นางปาน หาญแก้ว กล่าวว่า ตนเองได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวมาแล้วเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยใช้พื้นที่จำนวนประมาณ 4 ไร่ บริเวณติดกับแม่น้ำอิง ในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง เพื่อทำสวนพืชผักสวนครัว โดยจะมีพืชผักหลากหลายชนิด โดยเฉพาะผักตามฤดูกาล ซึ่งจะมีผักคะน้าฮ่องเต้ ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักแคล อีกทั้งในช่วงนี้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจะเป็นผักคะน้าฮ่องเต้ ผักบุ้ง โดยจะจำหน่ายผักบุ้งราคากิโลกรัมละ 30 บาท ผักคะน้าฮ่องเต้ ราคากิโลกรัมละ 40-50 บาท ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองพะเยา และบริเวณตลาดสินค้าเกษตรกร ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ในวันจันทร์และพฤหัสบดี นอกจากนี้ ตนเองจะปลูกพืชผักสวนครัวสลับสับเปลี่ยนกันไปตลอดทั้งปี เช่น ถั่วผักยาว แตง กวางตุ้ง สลัด และในช่วงต่อไป ก็จะเริ่มลงพริกหนุ่ม มะเขือยาว มะเขือกรอบ ผสมผสานกันไป โดยวิธีการปลูกนั้นจะใช้ลักษณะที่เป็นอินทรีย์ เน้นการใช้ปุ๋ยมูลหมูและปุ๋ยหมักที่ทำขึ้นเอง ซึ่งแต่ละเดือนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ประมาณ 10,000 บาท

Share: