| สาธารณสุขแพร่เตรียมระบบ Home Isolation และ Community Isolation รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ระดับสีเขียว สามารถรักษาตัวเองได้ที่บ้าน หรือ Home Isolation ภายใต้การติดตามดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่จึงได้ดำเนินการจัดเตรียมระบบ Home Isolation และ Community Isolation เพื่อรองรับในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ลดภาระการครองเตียงในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขณะนี้การตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ที่เมื่อพบผลเป็นบวก ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้านหรือในชุมชน

โดยแนวทางปฏิบัติเมื่อผลตรวจด้วย ATK เป็นบวก ให้ผู้ป่วยติดต่อศูนย์ประสานงานโควิด & Home Isolation ประจำอำเภอ ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้งครบแล้วทั้ง 8 อำเภอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการและความพร้อมในการดูแลตัวเองที่บ้าน หรือมีความเสี่ยงที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่ หากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์จะได้รับการรักษาตัวเองที่บ้านภายใต้มาตรฐานการดูแลของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จนครบ 7-10 วัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานกลางโควิดจังหวัดแพร่ได้ทุกวัน ในเวลา 08.30 – 20.00 น.

Share: