| ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้

              นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นอำเภอดอกคำใต้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดพะเยา ร่วมตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายฯ ในครั้งนี้

            ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ปัญหาเรื่องของขยะ ปัญหาหมอกควันและไฟป่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด 19 การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพแหล่งกักเก็บน้ำห้วยแม่ผง ในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ด้วย

Share: