| โรงพยาบาลพะเยา เตรียมความพร้อมเปิด CI แห่งที่ 2 รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

                นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเปิด CI เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด เพื่อเป็นอีกช่องทางรองรับผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ในการติดต่อทางจังหวัดพะเยา จึงได้เตรียม CI แห่งที่ 2 รับผู้ป่วยติดเชื้อสีเขียว จำนวน 80 เตียง ที่โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ให้พร้อมเปิดใช้งานในวันนี้ (12 ม.ค.65)

            นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อโอมิครอนส่วนใหญ่ 48% ไม่มีอาการ ส่วนอาการของโอมิครอนที่พบมาก คือ ไอ 54% เจ็บคอ 37% และไข้ 29% จึงเน้นการดูแลที่บ้านและชุมชน (HI/CI) เป็นหลัก ซึ่งการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาลมี 3 แบบ คือ 1.มาตรวจที่โรงพยาบาล 2.ตรวจที่หน่วยบริการเชิงรุก ซึ่ง 2 แบบนี้หากผลบวกไม่ต้องติดต่อ 1330 โดยโรงพยาบาลและหน่วยบริการเชิงรุกจะประเมินอาการ และ 3.การตรวจ ATK ด้วยตนเอง หากผลบวกในเขตอำเภอเมือง ให้โทร.ติดต่อที่โรงพยาบาลพะเยา 054-409300 กด 0 จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ติดเชื้อกลับใน 6 ชั่วโมง โดยผู้ติดเชื้อ หากอาการหนักจะส่งตัวไปยังโรงพยาบาล ส่วนผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่มาก จะมีระบบ Home Isolation ภายใต้การกำกับติดตามของทีมบุคลากรทางการแพทย์ หากติดเชื้อที่มีอาการจะมีโรงพยาบาลสนามรับดูแล Community Isolation รองรับ ส่วนกรณีผลตรวจ ATK เป็นลบ แต่ยังมีอาการทางเดินหายใจ ให้ตรวจ ATK อีกครั้ง หากผลยังเป็นลบอยู่และมีอาการมาก ให้ไปตรวจซ้ำที่คลินิกไข้หวัด โรงพยาบาลใกล้บ้าน แต่ผลลบไม่มีอาการ เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงต่ำจะเน้นการป้องกันตนเอง และหากเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัวเอง

Share: