| รายการ เช็คอินถิ่นเหนือ ตอน กดชัดเตอร์รัว ๆทัวร์เมืองลำปาง 13 พ.ย. 2564